Software and automation

SIS EW-OM1

ENERGY ONLINE MONITOR

ระบบตรวจสอบสถานะการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำแบบออนไลน์

ระบบดิจิทัล “อัจริยะ” กลายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ต่างๆทั่วโลกกำลังนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้เพื่อการแข่งขัน ซึ่งระบบการตรวจสอบการใช้พลังงานเพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
กระบวนการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานมากเกินไปนั้นมีอยู่ในทุกองค์กร เช่น อุปกรณ์ที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้ามากเกินไป อาจจะเกิดจากสภาพของอุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ ขาดการดูแลรักษา เช่นในระบบลมของโรงงานมีจุดที่รั่วไหล
ทำให้คอมเพรสเซอร์ของตัวปั้มลมทำงานหนักทำให้กินกระแสไฟมาก หรือการใช้แสงสว่างที่ไม่จำเป็นไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งาน การลดต้นทุนด้านพลังงานคือการระบุศักยภาพในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรและดำเนินมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การตรวจสอบการใช้พลังงานแบบออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

สำหรับปัจจุบันระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล อพาร์ทเมนท์ คอนโด หรือ โรงแรม สามารถตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าของตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สามารถเข้าดูข้อมูลการ
ใช้พลังงานผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์และจัดทำเป็นรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งระบบมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • บันทึกและแสดงข้อมูลของกระแสไฟฟ้า
  • บันทึกและแสดงผลของพลังงานที่ไฟฟ้าใช้
  • บันทึกและแสดงผลของปริมาณน้ำที่ใช้งาน
  • แสดงผลของระบบผ่าน Web Browser
  • เก็บข้อมูลในรูปแบบ Text ไฟล์ สามารถนาไปเปิดในโปรแกรมอ่าน Text ไฟล์ ต่างๆ ได้เช่น Microsoft Excel, Notepad
  • สามารถส่งข้อมูลรายงานผ่านระบบ Network ได้แบบ LAN หรือ WI-FI

SIS OGS

OPERATOR GUIDANCE SYSTEM (OGS) 

ระบบแนะนำผู้ปฏิบัติงานสำหรับการผลิต

  • ปัญหาหลักประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประกอบชิ้นงานด้วยมือคือความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือส่งผลต่อคุณภาพสินค้าที่ผลิตไปแล้วก็ตาม ทางบริษัท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบคำแนะนำผู้ปฏิบัติงานแบบทีละขั้นตอน OGS เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ ง่าย สะดวก ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบ Operator Guidance System (OGS) ช่วยเพิ่มคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับในขณะเดียวกันก็สามารถลดความซับซ้อนยุ่งยากในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบชิ้นงานอีกด้วย
  • เวิร์กสเตชันแบบอินเตอร์แอกทีฟที่สามารถบอกพนักงานประกอบว่าควรปฏิบัติงานขั้นตอนใดก่อนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรายงานกลับไปยังระบบควบคุมส่วนกลาง ซึ่งในปัจจุบันภาคการผลิต ต้องการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากแนวโน้มของการผลิตจะมีความซับซ้อน และยุ่งยากมากขึ้น ตามเทคโนโลยยีของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้การปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องกับการลดต้นทุนจะมีความสำคัญมากขึ้น